JOM INFAQ

Sekolah Rendah Integrasi Teras Islam (SRITI Malaysia)

SRITI merupakan kesinambungan pendidikan PASTI bagi peringkat sekolah rendah. SRITI menawarkan sukatan pelajaran khusus yang diberi nama KAFFAH iaitu Kurikulum Asas Fardhu Ain & Fardhu Kifayah. Selain KAFFAH, SRITI juga menggunakan sukatan pelajaran dari Kementerian Pelajaran Malaysia iaitu Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR), dan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia iaitu Kelas Al-Quran dan Fardhu Ain (KAFA)

SRITI ditubuhkan secara rasmi pada tahun 2016 bermula dengan 11 buah sekolah. Sehingga tahun 2022, sebanyak 151 buah SRITI telah ditubuhkan bagi memenuh permintaan masyarakat sekaligus meluaskan medan dakwah dalam pendidikan islam.

151

buah SRITI telah ditubuhkan sehingga tahun 2022

1,554

Jumlah Guru SRITI di seluruh Malaysia

16,460

Jumlah Pelajar SRITI pada tahun 2022

11.23%

Peningkatan jumlah pelajar berbanding 2021
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram